Metody terapii

Funkcjonalna osteopatia i integracja (FOI)

Koncepcja FOI jest terapią, która zakłada istnienie wzajemnych powiązań między wszystkimi stawami w obrębie całego ciała. Nieprawidłowe działanie jednego ze stawów, ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich pozostałych. Powstałe zaburzenie uruchamia procesy kompensacyjne w ciele według ustalonego wzorca. Wówczas w określonym miejscu pojawia się ból. Jego przyczyny należy szukać jednak w zupełnie innym obszarze ciała.

Metoda dr. Ackermanna

Metoda Ackermanna jest holistyczną koncepcją terapii, według której na dolegliwości powstałe w narządach ruchu organizm ludzki zawsze reaguje jako całość. Według Ackermanna dolegliwości bólowe kręgosłupa najczęściej spowodowane są nieprawidłowym ustawieniem miednicy. Prowadzi to do wtórnych przemieszczeń w obrębie całego szkieletu. Wskutek wadliwego ustawienia miednicy dochodzi do kompensacyjnych przemieszczeń, które powodują dolegliwości bólowe. Przemieszczenia mają charakter odwracalny, dlatego wszelkie zmiany można skorygować podczas zabiegu.

Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa

Funkcjonalna Stabilizacja Kręgosłupa to forma terapii treningowej wykorzystująca pracę z obciążeniem o stopniowanej trudności i w ściśle określonych płaszczyznach.
Trening koncentruje się wokół wzmacniania siły mięśni, głównie stabilizujących kręgosłup, a także koordynacji i szybkości, przez co pacjent bezpieczniej i łatwiej może sprostać codziennym obciążeniom.

Kinesiology taping (podstawowy i rozwijający)

Metoda terapeutyczna polegająca na oklejeniu części ciała taśmą w ściśle określony sposób, który stanowi wsparcie dla systemu mięśniowo-powięziowego. Zaburzenia przesuwalności powięzi współistnieją bardzo często z wieloma dysfunkcjami narządu ruchu i jednocześnie utrudniają proces samoleczenia. Taśmy natomiast ułatwiają wzajemną przesuwalność tkanek względem siebie, normalizują napięcie mięśniowe, dzięki czemu zwiększają zakres ruchu i siłę mięśniową, aktywują mięśnie uszkodzone i korygują nieprawidłowe ułożenie zarówno powierzchni stawowych i tkanek miękkich, poprawiają propriocepcję, zmniejszają także nienaturalne odczucia skórne.

Dynamic tape

Doskonała alternatywa dla kinesiology taping. Właściwości lepko-sprężyste pozwalają na to, aby działać jak przewód bungee mający na celu zapewnienie siły hamowania, wchłaniania i zmniejszenia obciążenia pracy uszkodzonych tkanek. W ten sposób mogą wspomagać pracę słabych, przeciążonych lub uszkodzonych mięśni. Poprawa wzorców ruchowych jednocześnie umożliwia pełny zakres ruchu.

FDM (Fascial Distortion Model)

Metoda diagnozowania i leczenia urazów mięśniowo-szkieletowych, opracowana w latach 90. XX wieku przez dr Stephena Philipa Typaldosa w USA. FDM, czyli model odkształcenia powięzi, stosowany jest z powodzeniem w leczeniu takich urazów jak: naciągnięcia mięśni, zwichnięcie kostki, skręcenia kolana, urazy sportowe, bóle krzyża i wiele innych. Zastosowanie prostych technik z zakresu FDM, prowadzi często już po pierwszym zabiegu do znacznej lub całkowitej poprawy objawów występujących u pacjenta.

PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation) – torowanie nerwowo-mięśniowe

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała.

Koncepcja terapii obrzękowej

Metoda ta składa się z różnych sposobów oddziaływania terapeutycznego, takich jak manualny drenaż limfatyczny – MDL (masaż limfatyczny), terapia kompresji (uciskowa), terapia ruchowa przy zachowanej kompresji, terapia obrzęku (stosowana przy obrzęku limfatycznym), pozycje ułożeniowe, terapia oddechowa. Zastosowanie tych składowych przynosi oczekiwane rezultaty w leczeniu obrzęku. Ważna jest zarówno odpowiednia kolejność i intensywność działań terapeuty podczas pojedynczego zabiegu, jak i długofalowe planowanie usprawniania, odpowiednio do postępu i przebiegu choroby.

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej

Przygotowanie do pracy z pacjentem ortopedycznym w zakresie dokładnej diagnostyki oraz planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej najczęstszych uszkodzeń stawu barkowego.

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego

Przygotowanie do pracy z pacjentem ortopedycznym w zakresie dokładnej diagnostyki oraz planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej najczęstszych uszkodzeń stawu kolanowego.

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy

Przygotowanie do pracy z pacjentem ortopedycznym w zakresie dokładnej diagnostyki oraz planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej najczęstszych uszkodzeń stawu skokowego i stopy.

Funkcjonalna terapia wisceralna

Terapia wisceralna jest metodą leczenia holistycznego skupiającą się na połączeniach pomiędzy układem mięśniowo - szkieletowym a narządami wewnętrznymi. Wzajemne oddziaływania mięśniowo-szkieletowe bezpośrednio determinują położenie narządów w ciele, i odwrotnie, organy wewnętrzne mają silny wpływ na stan zdrowia kręgosłupa, miednicy, żeber, obręczy barkowej, mięśni i powięzi.

Terapia manualna holistyczna (metoda Rakowskiego)

To nowoczesny, medyczny system leczenia dysfunkcji narządów ruchu, w następstwie których pojawiają się różne dolegliwości, najczęściej w postaci bólu. W zabiegach stosuje się bezpieczne i skuteczne techniki ręczne, które polegają  na mobilizacjach i manipulacjach na stawach kręgosłupa i kończyn, a także na oddziaływaniu na tkanki miękkie (mięśnie, powięzi, więzadła, ścięgna), i za ich pośrednictwem na układ nerwowy. Terapia manualna holistyczna zajmuje się leczeniem bólów, między innymi: kręgosłupa, miednicy, kończyn, głowy.